Chương trình học tháng 8/2016 của Trường
Xem thêm...
Lịch học ngoại khóa với các môn: Tiếng Anh, Múa, Vẽ và hoạt động Phòng Tâm Vận động. Lịch học được áp dụng từ ngày 11.01.2016
Xem thêm...
Kế hoạch hoạt động thăm quan - lễ hội theo chủ đề của các bé
Xem thêm...
Đây là một chương trình sinh hoạt rất khoa học đã được nghiên cứu cho phù hợp với trẻ...
Xem thêm...